epoch_senmen_shougeki

エポックのカウンターは衝撃に強い

エポックのカウンターは衝撃に強い